S-6A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM

  • Domet mlaza: 12 m
  • Količina praha 6 kg
  • Radni pritisak 12 bara
  • Neprekidno pražnjenje 13 s
S-6A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.