POLUMASKA ZAŠTITNA

Ova maska napravljena je od silikonske, medicinske, antialergijske gume. Izduvni ventil na maski omogućuje minimalan otpor pri disanju,također posjeduje podesive trake i otvore za izmjenjive filtere.

POLUMASKA ZAŠTITNA
Oprema za zaštitu disajnih organa: 

SatworkDrupal.