Zaštitni vizir

Ovaj PC vizir  osigurava zaštitu od stranih čestica, hemijskog prskanja, pruža otpornost na toplinu i udarca.

Veličina 20.32 x 39.37cm

Zadovoljava standard EN 166 EN166 N CE ANSI Z87+

Zaštita očiju i lica: 

SatworkDrupal.