Zaštitne naočare PW60

  • Pri korišćenju oksiacetilena za gasno zavarivanje ili sečenje, PW60 nudi visoke performanse sa faktorom zatamnjenja 5.
  • Mekani udobni ram sa staklom koje se podiže omogućuje da se naočare nose i za operacije brušenja.
  • Proziran polikarbonat na zaštitnm sočivu
ZAŠTITNE NAOČARE PW60
Zaštita očiju i lica: 

SatworkDrupal.