Zaštitna užad

  •  Uže AC 200 dužine 20 m ,debljine 12 mm sa žabicama na krajevima.                   
  •  Uže je napravljeno od kermantle poliamida.                                                         
  •  Koristi se zajedno sa opremom za sprečavanje pada sa visine u  mostogradnji,građevinarstvu prilikom rada u vodovodnim otvorima ,  itd.
  • Standard: EN 353-2
ZAŠTITNA UŽAD
Protivpadna zaštitna oprema: 

SatworkDrupal.