Zaštitna užad

  • LB 100 podesivo uže se proizvodi od tkanog poliamida prečnika ø12 mm na čijem jednom kraju se nalazi omča sa plastičnom žabicom , a na drugom kraju omča sa kopčom za podešavanje.
  • Ovo uže se može koristiti kao sigurnosno uže u skladu sa EN 354 ili kao uže za pozicioniranje EN 358.
  • Max dužina 2 m.
Protivpadna zaštitna oprema: 

SatworkDrupal.