Stabilna Spojka-Vanjski navoj

Spojnice sa vanjskim (muškim) navojem služe za povezivanje prijenosa, ili usisnih cijevi sa samostojećih hidranata i drugih elemenata koja zahtijevaju vanjski navoj.

STABILNA SPOJKA-VANJSKI NAVOJ
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.