Slijepa Spojka

Slijepa spojka koristi se kod ispitivanja zaptivenosti potisnog crijeva, hidrantskog ventila ili za zatvaranje otvora uredaja (hidr. nastavak, pumpa, hidrant i dr.) radi sprecavanja upadanja mehanickih necistoca.

 

SLIJEPA SPOJKA
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.