S-9A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM

  • Domet mlaza: 13 m
  • Količina praha 9 kg
  • Radni pritisak 12bara
  • Neprekidno pražnjenje 14 s
S-9A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.