S-50 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM

  • Domet mlaza: 10 m
  • Količina praha 50 kg
  • Radni pritisak 12 bara
  • Neprekidno pražnjenje 45 s
S-50 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.