S-3A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM

  • Domet mlaza: 5 m
  • Količina praha 3 kg
  • Radni pritisak 12 bara
  • Neprekidno pražnjenje 12 s
S-3A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.