S-2A PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA PRAHOM

  • Domet mlaza: 8 m
  • Količina praha 2 kg
  • Radni pritisak 14 -16 bara
  • Neprekidno pražnjenje 10 s
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.