S-1 PROTUPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM

  • Domet mlaza 4.5 m
  • Količina praha 1 kg
  • Radni pritisak 14 bara
  • Neprekidno pražnjenje 7 s

 

 

 

 

 

Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.