Rukavica-Petrel 45cm

  • PVC rukavica na pamučnoj podlozi,veoma je otporna na kiseline, ulja i rastvarače.
  • Dužina rukavice je 45 cm ,a debljina 1.4 mm. Posjeduju hrapavu protivkliznu obradu na dlanu, nadlanici i prstima zbog čega su veoma dobre mehaničke rukavice koje su veoma otporne na abraziju.
  • Najčešće se koriste u industriji pri rukovanju sa hemikalijama, masnim i klizavim dijelovima itd...    
RUKAVICA PETREL 45CM
Zaštita ruku: 

SatworkDrupal.