Rukavica-GRIP NITRILE

  • Nitrilni premaz na ovoj rukavici pruža poboljšanu otpornost na abraziju.
  • Otvorena zadnja strana rukavice omogućava rukama da dišu, što pomaže kod zamora ruku
  • EN420
RUKAVICA GRIP NITRILE
Zaštita ruku: 

SatworkDrupal.