Jednokratna maska P101

  • Idealan za primjene koje uključuju prašinu i vlakna. P101 treba koristiti za zaštitu korisnika od čvrstih aerosola na bazi ulja i vode. Uređaj ventila za izdah može smanjiti otpor i izbaciti vrući zrak.
Jednokratna maska P101
Oprema za zaštitu disajnih organa: 

SatworkDrupal.