IZOLACIONI APARAT

  • Težina praznog cilindra          4.0 kg
  • Testni pritisak                       450 bar
  • Pritisak punjenja                   300 bar
  • Kapacitet vode                      6.8 l
  • Vanjski prečnik                     161 mm
  • Standard                              EN 12245
IZOLACIONI APARAT
Oprema za zaštitu disajnih organa: 

SatworkDrupal.