IZOLACIONI APARAT

  • Težina praznog cilindra              14.5 kg
  • Testni pritisak                           450 bar
  • Pritisak punjenja                       300 bar
  • Kapacitet vode                          14.3 l
  • Dužina                                     1070 mm
  • Vanjski prečnik                         139.5 mm
  • Standard                                  EN 1964-2
IZOLACIONI APARAT
Oprema za zaštitu disajnih organa: 

SatworkDrupal.