Elektroizolacione rukavice 5000 V klasa 0

  • Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.
Elektroizolacione rukavice 5000 V klasa 0

SatworkDrupal.