Elektroizolacione rukavice 30000 V klasa 3

  • Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.

Elektroizolacione rukavice 30000 V klasa 3

SatworkDrupal.