Elektroizolacione rukavice 2500 V klasa 00

  • Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.
Elektroizolacione rukavice 2500 V klasa 00

SatworkDrupal.