Elektroizolacione rukavice 20000 V klasa 2

  • Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.
Elektroizolacione rukavice 20000 V klasa 2

SatworkDrupal.