CO2-5 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA UGLJEN DIOKSIDOM

  • Domet mlaza: 3-4 m
  • Količina sredstva za gašenje 5 kg
  • Radni pritisak 56 bara
  • Neprekidno pražnjenje 12 s
CO2-5 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA UGLJEN DIOKSIDOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.