CO2-10 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA UGLJEN DIOKSIDO

  • Domet mlaza: 6 m
  • Količina sredstva za gašenje 10 kg
  • Radni pritisak 56 bara
  • Neprekidno pražnjenje 25 s
CO2-10 PROTIVPOŽARNI APARAT POD STALNIM PRITISKOM SA UGLJEN DIOKSIDOM
Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.