NEPROPUSNO ODIJELO ZA GASOVE I AGRESIVNE MATERIJE

Odijelo za zaštitu od otrovnih gasova i agresivnih materija

Opis

U kompletu se isporučuje i disajni aparat poslednje generacije od kompozitnih materijala veoma male težine sa nosačem i remenima koji omogućavaju nesmetano nošenje.

Vatrogasna oprema: 

SatworkDrupal.